Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jaké cookies používáme.

Následující informace slouží k informování o tom, kdy a jaké údaje ukládáme v rámci používání našich webových stránek viws.cz

1. Sběr, zpracování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze nás, pokud je nám sdělíte dobrovolně.

1.1 Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách, požadované kontaktní informace (jméno, e-mailová adresa) jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně pro účely zpracování vašeho dotazu.

1.2 E-mailový zpravodaj

Pokud jste požádali o náš e-mailový zpravodaj na našich webových stránkách, požadované kontaktní informace (e-mailová adresa) budou použity pouze pro zasílání e-mailového zpravodaje. Pokud se přihlašujete k e-mailovému zpravodaji prostřednictvím tlačítka pro uplatnění, nejprve obdržíte e-mail od nás. Chcete-li vyloučit zneužití dat, doručení e-mailového zpravodaje se aktivuje pouze v případě, že jste potvrdili náš e-mail. Váš souhlas s předplatným e-mailového zpravodaje může kdykoli odvolat. Odvolání lze provést odkazem v samotném informačním bulletinu přímo prostřednictvím tohoto odkazu.

1.3 Předávání osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje převáděny, převádíme je výhradně na poskytovatele služeb, kteří nás podporují při dosahování výše uvedených cílů (např. Pro zasílání e-mailového zpravodaje). Tyto společnosti mohou používat vaše osobní údaje jako takzvané zpracovatele smluvních údajů pouze za účelem plnění úkolů, které jsme jim zadali, a jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů.

Někdy můžeme být povinni zveřejnit vaše údaje příslušným orgánům kvůli právním předpisům nebo právním transakcím. Neexistuje další přenos osobních údajů třetím osobám.

Zpracování uložených osobních údajů probíhá výhradně v zemích Evropského hospodářského prostoru.

2. Použití souborů cookie

Aby bylo možné navštívit naši webovou stránku atraktivní a abychom mohli využívat určité funkce, používáme “Cookies”. Jedná se o malé části textových informací, které jsou uloženy na vašem terminálu prostřednictvím vašeho prohlížeče. Odkazy na konkrétní osoby prostřednictvím cookies, které používáme, nejsou možné. Po skončení relace prohlížeče se většina použitých souborů cookie ze svého terminálu odstraní (tzv. “Session cookies”). Naproti tomu v počítači zůstanou tzv. “Trvalé soubory cookie”, které nám umožňují rozpoznat při příštím návštěvě našich webových stránek. Trvalé soubory cookie jsou používány zejména v souvislosti s webovou analýzou (viz bod 3 našeho prohlášení o ochraně údajů).

Většina prohlížečů je konfigurována tak, aby automaticky přijímala cookies. Můžete se však vyhnout tomu, aby soubory cookie byly uloženy v počítači pomocí volby příslušného nastavení prohlížeče, což však může vést k omezení rozsahu funkcí na našich webových stránkách.

3. Anonymní sběr a vyhodnocení přístupových dat, analýza webu

3.1 Obecně

Při návštěvě našich webových stránek se shromažďují a ukládají údaje o příslušném přístupu bez odkazů na osoby, např. Typ prohlížeče, datum a čas přístupu (tzv. Protokolové soubory).

Webový server nezaznamenává žádné úplné adresy IP. Některé z těchto anonymizovaných přístupových údajů se používají k odstranění chyb a optimalizaci webových stránek i pro počítání počtu návštěvníků. V tuto chvíli nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.

3.2 Používání webových nástrojů analýzy

Naše webové stránky používají webové analytické nástroje “Google Analytics” . Analýza chování uživatelů je důležitá, protože tím lze analyzovat poptávku po obsahu a optimalizovat online nabídku.

3.2.1 Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá “cookies”, které jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí / anonymizuje poslední oktet adresy IP pro členské státy Evropské unie i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocení vašeho užívání webu, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu poskytovateli internetových stránek. Podle Googlu společnost Google nepřipojí vaši IP adresu s jinými údaji, které společnost Google drží. Viws.cz nemá vliv na sběr dat společností Google.

Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Dále můžete zabránit shromažďování a používání dat společnosti Google (soubory cookie a adresy IP) společností Google stažením a instalací pluginu plug-in prohlížeče dostupného na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace týkající se podmínek používání a soukromí údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz. nebo na adrese www.google./cs/policies/

Upozorňujeme, že na tomto webu je kód Google Analytics doplněn o “ga (‘set’, ‘anonymizeIp’, true); ‘ zajistit anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování).

3.2.2 Právo podat námitku podle § 15 odst. 3 TMG

Podle článku 15 § 3 TMG máte právo na námitku proti způsobu zpracování dat pomocí výše popsaných nástrojů analýzy webu (tj. Proti generování pseudonymních uživatelských profilů). Můžete zabránit analýze chování uživatelů tím, že zablokujete vkládání souborů cookie na našich webových stránkách do vašeho prohlížeče, a to vytvořením výjimky ve vašem prohlížeči. Chcete-li uplatnit své právo na námitku, můžete nás kontaktovat také přímo (viz kontaktní informace níže).

4. Vaše právo na informace, opravu a vymazání osobních údajů

Podle ustanovení máte právo bezplatně požadovat informace o tom, která z vašich dat byla zaznamenána a za jakým účelem byla nahrávka uskutečněna. Kromě toho můžete případně požadovat opravu, blokování nebo vymazání údajů. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás přímo (viz kontaktní informace níže).

5. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy, které odkazují na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah a návrh stránek jiných poskytovatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se proto neuplatňují.

6. Odkazy na sociální sítě, sociální pluginy

6.1 Sociální pluginy

Naše internetová přítomnost na www.viws.cz je doplněna oficiálními přítomnostmi viws.cz u v následujících sociálních sítích:

Facebook – Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Google+ – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Twitter – Twitter Inc., ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Návštěvníci našich webových stránek mají možnost oslovit tyto on-line weby prostřednictvím odkazů (odkazů). V rámci naší internetové přítomnosti jsou tyto odkazy označeny logy Facebooku, Google nebo Twitteru.

Pokud používáme v této souvislosti sociální pluginy výše uvedených sociálních sítí, používáme řešení od AddThis.Více o ochraně soukromí na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Obvyklé tlačítka sociálních médií již přenášejí uživatelská data do odpovídajících sociálních sítí při každém přístupu. Vytváří neobsazený kontakt se servery sociálních sítí, a to i v případě, že uživatel není přihlášen nebo není členem sítě.

Řešení AddThis  zde působí jako přechodná entita a dbá na to, aby prostým přístupem na naše webové stránky v prvním kroku nebyly do sociálních sítí převedeny žádné údaje. Pouze pokud kliknete na jeden ze sociálních pluginů, data mohou být přenesena do příslušné sítě a uložena tam. Sociální síť pak obdrží informace, které jste dostali na odpovídající podstránku našich služeb online. Pro tento účel nepotřebujete účet se sociální sítí a nemusíte být přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k příslušné sociální síti prostřednictvím osobního uživatelského účtu, může příslušná sociální síť spojit návštěvu s touto webovou stránkou Uživatelský účet. Abyste se tomuto vyhnuli, musíte se před svým kliknutím na výše uvedené sociální pluginy odhlásit z vašeho uživatelského účtu v příslušné sociální síti.

Vezměte prosím na vědomí, že zpracovávání a používání osobních údajů je na příslušné sociální síti a že stránky viws.cz nemájí vůbec žádné informace o skutečném rozsahu a obsahu přenášených dat ao jejich využití příslušným poskytovatelem. Musí se předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se hardwaru jsou shromažďovány a používány. Je také možné, že sociální sítě používají soubory cookie. Další informace o rozsahu zpracování vašich osobních údajů poskytovateli sociálních sítí a možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v pokynech příslušných poskytovatelů o ochraně osobních údajů:

Facebook: www.facebook.com/about/privacy

Twitter: twitter.com/privacy

Google+: www.google.com/intl/cs/policies/privacy

7. Změny této politiky ochrany osobních údajů

Pokračující vývoj internetu a změny platných právních norem, které se často týkají těchto změn, vyžadují čas od času přizpůsobení našich pravidel ochrany osobních údajů. Zde budeme informovat o příslušných změnách.

8. Kontaktní informace

Vítězslav Hencl

web: www.viws.cz

email: info@viws.cz

tel: 703 408 777

Pokud máte dotazy týkající se soukromí údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Praha 28.2.2018

Co jsou cookies?

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky viws.cz využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Naše stránka používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatováni si osobního nastavení – Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Chrome: google.com

Opera: opera.com

Firefox: mozilla.org

MSIE: microsoft.com

Safari: apple.com

Více informací: Ochrana soukromí a cookies

Jaké soubory cookies používáme na viws.cz.

Viws.cz

PHPSESSID,__atrfs,__atuvc,_ga,_gat,_gid,catAccCookies,mailerlite:webform:shown,

ssupp.animbnr,ssupp.chatidssupp.geoloc,ssupp.unreaded,ssupp.vid,ssupp.visits,

viewed_cookie_policy,wp-settings-1

Adthis.com

_ga,bku,loc,mus,na_id,na_tc,notice_gdpr_prefs,notice_preferences,ouid,uid,uvc,xtc

Doubleclik.net

DSID

Google.com

1P_JAR,AID,APISID,CONSENT,HSID,NID,OGPC,SAPISID,SID,SIDCC,SSID,OTZ

Mailerlite.com

__cfduid

WordPress.com

wp_api,wp_api_sec

 

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním udajů. Jméno, e-mail ani telefon nebudou nikde zveřejněny.Slouží výhradně pro vzájemnou komunikaci.Ochrana osobních údajů